• YSA-Plus voor Boekhouden en Factureren.
  Het programma kiest het actuele BTW-percentage op basis van boekings- of factuurdatum.
  Gemaakte keuzes voor het btwpercentage worden per grootboekrekeningen onthouden

  Standaard zeer compleet met de mogelijkheden:
  Onbeperkt aantal administraties
  Gebruik dagboeken
  Facturerings module
  Onbeperkt aantal facturen
  Onbeperkt aantal artikelen
  Onbeperkt aantal debiteuren, crediteuren, en relaties in een extra relatiebestand
  Controle op foutieve invoer van iban, RSIN en BTW-identificatienummer
  Eenvoudige statistiek
  Inlezen bankmutataties Rabobank (csv en MT940 formaat), ING (csv en MT940 formaat), ABN-AMRO (MT940 formaat), SKG (csv formaat) en overige banken in MT940 formaat
  Herkenning van kosten, opbrengsten, debiteur of crediteur op basis van iban rekeningnummer

  Speciaal voor boekhoudburo's (met veel administratie):
  Kiezen van een administratie of klant uit een lijst m.b.v. uitgebreide zoekmogelijkheid.
  Met 1 toets (snel) omschakelen naar de voorgaande administratie
  Met 1 toets (snel) kiezen uit een lijst van de laatst gebruikte 10 administraties (de laatste steeds bovenaan)
  De data (administratie) kan centraal worden geplaatst (op een server), zodat een administratie binnen een kantoor vanaf elke plek bereikbaar is.
 • Specificaties YSA Plus - Het Boekhoudprogramma
 • Downloaden YSA Plus - Het Boekhoudprogramma
 • Naar website van TeamViewer (t.b.v. Hulp op afstand)